Artykuły

Definicja-Co to znaczy śrutowanie?

Stan nawierzchni dróg , a szczególnie odporność na poślizg jest teraz na czele problemów inżynierów dróg publicznych i przedsiębiorców.

Istnieje wielkie zainteresowanie międzynarodowe relacją między odpornością na poślizg,a liczbą wypadków.Podjęto zobowiązanie do
zmniejszenia liczby wypadków drogowych,a szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym.Ostatnie postępy w projektowaniu materiałów powierzchni asfaltu
przyniosły wiele korzyści w zakresie,między innymi, redukcji hałasu i rozprysku,szybszego układania ze zmniejszonym kosztem.Jednak jeszcze za
wczesnie na tego typu materiały w porównaniu ze 100-u latami tradycyjnych materiałów HRA i chipów.

Nowe materiały do układania cienkich warstw asfaltowych wymagają wysokiej jakości kontroli zarówno w trakcie produkcji jak i układania,w celu zapobiegania budowy nawierzchni dróg z dużą ilością bitumu.Odporność na poślizg tych materiałów jest niższa tuż po ułożeniu osiągając optimum w ciągu 2 lat.

Srutowanie stosowane do usunięcia lepiszcza na powierzchni ziaren kruszywa,zapewnia nawierzchni maksymalną odporność na poślizg ,w sposób jednakowy wszerz jezdni, w ciągu zaledwie paru tygodni po ułożeniu warstwy jezdnej nawierzchni.Ponadto po upływie 3 lub 4 lat,gdy kruszywo poleruje się i odporność spada pod dopuszczalny poziom,śrutowanie może ją odnowić dzięki odsłonięciu świeżego kruszywa i usunięciu wypolerowanej nawierzchni.Proces ten może wzdłużyć żywotność jezdni o wiele lat.

 shot blasting road 1           shot blasting road 2          shot blasting road 3

 

Oprócz aspektu bezpieczeństwa,panuje też tendencja do stosowania materiałów o różnych kolorach i teksturach z przyczyn esetycznych tj. w celu poprawy wyglądu centrów miast,rozwoju projektów komercyjnych lub urabnistycznych,z przyczyn bezpieczeństwa w zakresie rozpoznawania pasów ruchu,ryzyka i demarkacji.Śrutowanie łącznie z projektowaniem mieszanki asfaltowej może stworzyć nową rangę wykończeń dekoracyjnych nawierzchni asfaltu,w tym mieszanek kruszywa o różnych kolorach i teksturach na pojedynczej jezdni.śrutowanie asfaltu wykonane fachowo zapewnia rozwiązania przynoszące znaczne korzyści w całym tym zakresie.

Scroll to top