Artykuły

Tekstura Warstwy Jezdnej Nawierzchni

Istnieją 3 główne typy tekstury, co jest ważnym aspektem w wykonaniu nawierzchni,megatekstura,makroteksutra i mikrotekstura.Oprócz nich,negatywna tekstura i pozytywna tekstura są typami makroteksury i używane są przy zastosowaniu metody.

POZYTYWNA MAKROTEKSTURA

Występuje w odstępach i szczelinach między ziarnami kruszywa,która wysuwa się z płaskiej powierzchni.Pozytywna makroteksura zwykle występuje w HRA + Chipach

positive macrotexture

 

NEGATYWNA MAKROTEKSUTRA

NEGATIVE MACROTEXTURE

Występuje gdy kruszywo gromadzi się pod nawierzchnią zmniejszając odstępy.Zwykle występuje w cienkich materiałach takich jak SMA.

 

MEGATEKSTURA

Jest wskaźnikiem profilu nawierzchni tj.jak płaska jest dana nawierzchnia.Słaba tekstura potrzebuje wiekszego zawieszenia,wprawia strukturę samolotu w wibracje,co powoduje niewygodną jazdę,może doprowadzić do nieprawidłowego drenażu i zastoisk wody.Słaba megatekstura może być wynikiem deformacji nawierzchni,kolein lub nieprawidłowej
techniki budowy dróg oraz może zwiekszyć ryzyko wpadnięcia w poślizg.

 

MAKROTEKSTURA

jest w istocie średnią głębokością odstępów i szczelin między szorskimi ziarnami kruszywa nawierzchni, jest stosunkowo stabilna i mierzy się ją przy użyciu profilometrów laserowych w normalnych prędkościach.Wynik jest uzyskany metodą pomiaru głębokości tekstury (SMTD)

MACROTEXTURE

Makrotekstura jest głębokością odstępów i szczelin między szorskimi ziarnami kruszywa nawierzchni. Głębokość tekstury/ makrotekstury w nawierzchni jest normalnie w granicach od 1.0 mm do 1.5 mm.

MACROTEXTURE 2

 

1. DRENAż

Właściwa głębokość tekstury umożliwia drenowanie wody zapobiegając powstawaniu zastoisk wody wzdłuż nawierzchni w celu uniknęcia poślizgu.

2. HISTEREZA

Właściwa głębokość tekstury jest niezbędna do umożliwienia deformacji opony (histerezy),dzięki której wyzwala się energia w postaci ciepła.

Mkroteksturę tradycyjnie mierzy się przy użyciu metody SPT (Sand Patch Test),która polega na tym,że układa się poszczególną objętość piasku lub smaru na nawierzchni w określony sposób,dopóki cały materiał nie wypełni odstępów i szczelin między ziarnami kruszywa.Następnie dana nawierzchnia jest mierzona i przy użyciu poszczególnej formuły oblicza się głębokość tekstury.Metoda ta jest odpowiednia dla ograniczonego obszaru lub do prowadzenia testów, lecz jest raczej powolna i męcząca.Obecnie używane metody polegają na stosowaniu urządzeń pomiarowych-laserowych.Podczerwone impulsy odbijają się od nawierzchni drogi w detektorze diodowym.Pozycja zwróconych impulsów nadaje się do obliczenia pionowej odległości pomiędzy detektorem,a drogą.średnia kwadratowa odległości,pomiar zmiany pionowej odległości,nadaje się do obliczenia wartości głębokości tekstury zwanej metodą pomiaru głebokości tekstury (SMTD).

Mikroteksura nawierzchni wynika z szorstkości lub teksury powierzchni pojedyńczych ziaren kruszywa.

HYSTERESIS

 

 

 

Scroll to top